Demens

Välkommen till vår demensmottagning med specialistutbildning!

Vårt arbete

Sjuksköterska Marina Nilsson är specialutbildad på demensproblematik. I samråd med behandlande läkare och i samarbete med anhöriga görs utredningar av misstänkta demenssjukdomar samt uppföljning av insatta behandlingsåtgärder.

Boka besök

Besök bokas via sjuksköterska per telefon 044-20 91 30. Besöket är kostnadsfritt.