Avbokning av tid

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan i så fall få din tid.

Uteblivet besök debiteras

Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid, annars debiteras besöket. Vid uteblivet tidsbeställt besök eller sent återbud hos läkare, kurator, arbetsterapeut eller dietist får du betala dubbel avgift, det vill säga 400 kronor. Denna kostnad registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Vid uteblivet besök eller sent återbud hos sjuksköterska/distriktssköterska, diabetes- eller astma/KOL-sjuksköterska debiteras detta med 300 kronor.

Avboka din tid

Du kan avboka din besökstid via 1177.se. För att boka ny tid får du höra av dig till mottagningen per telefon.

›  Besök Mina vårdkontakter via 1177.se