Astma/KOL

Välkommen till vår astma/KOL-mottagning!

Vårt arbete

Astmasköterskan Ingrid Johnsson arbetar både med utredning av och uppföljning av behandling av astma/KOL-sjukdom. Astmasköterskan gör spirometrier (andningsprov) både som ett led i att ställa diagnos och för uppföljning av behandling. Astmasköterskan kan också ge råd och instruktioner om användning av inhalatorer för att tillföra läkemedel via inandning.

Boka besök

Besök bokas via sjuksköterska per telefon 044-20 91 30. Besöket är kostnadsfritt.