Vårt utbud

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder här på mottagningen.

Vid Östra Läkargruppen finns läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, specialsköterskemottagningar för astma/KOL, demenssjukdomar och diabetes. Vid mottagningen finns också kuratorsmottagning för samtalsbehandling.

Östra Läkargruppen har också en ganska omfattande vaccinationsverksamhet både avseende vaccinationer mot sjukdomar som förekommer i Sverige och resevaccinationer. Östra Läkargruppen har också ansvaret för läkarinsatser i tre särskilda boenden och inom kommunal hemsjukvård. Vid behov av sjukgymnastiskbehandling har Östra Läkargruppen ett väl inarbetat samarbete med Klinik 2.0 som har sina lokaler i vår närhet.

Vid behov av arbetsterapiinsatser har vi även arbetsterapeut hos oss samt samarbete med Kristianstad kommuns arbetsterapeut när det gäller hemsjukvård.

Astma/KOL

AdobeStock_239920211.jpeg

Arbetsterapeut

AdobeStock_94493851.jpeg

Barnavårdscentral

Bebis stetoskop beskuren.jpeg

Demens

AdobeStock_205753933.jpeg

Diabetes

AdobeStock_483222747.jpeg

Dietist

Dietist 2000x1333.jpg

Distriktssköterska

AdobeStock_231843788.jpeg

Fysioterapeut/Kiropraktor

AdobeStock_118225407.jpeg

Jourverksamhet

AdobeStock_3303 ratio.jpeg

Kurator

AdobeStock_441937103.jpeg

Läkarmottagning

AdobeStock_259470506.jpeg

Provtagning

AdobeStock_74206428.jpeg

Särskilda boenden

AdobeStock_155405621.jpeg

Vaccination

cdc-uN8TV9Pw2ik-unsplash.jpg