Mottagningar

Vid Östra Läkargruppen finns läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, specialsköterskemottagningar för astma/KOL, demenssjukdomar och diabetes. Vid mottagningen finns också kuratorsmottagning för samtalsbehandling.

Östra Läkargruppen har också en ganska omfattande vaccinationsverksamhet både avseende vaccinationer mot sjukdomar som förekommer i Sverige och resevaccinationer. Östra Läkargruppen har också ansvaret för läkarinsatser i tre särskilda boenden och inom kommunal hemsjukvård. Vid behov av sjukgymnastisk behandling har Östra Läkargruppen ett väl inarbetat samarbete med SportMed som har sina lokaler i vår närhet.

Vid behov av arbetsterapiinsatser har vi även arbetsterapeut hos oss samt också samarbete med Kristianstad kommuns arbetsterapeut när det gäller hemsjukvård.

Provtagning

Provtagning utförs efter tidsbokning. Tidsbokning sker via telefon 044-20 91 30 eller på 1177.se. Provtagningen ska vara ordinerad av läkare eller på remiss från annan enhet.

Jourmottagning

Vid behov av akuta besök lördag - söndag samt helgdagar:

Privatjouren på Björkhem, Capio Cityklinikens lokaler på Björkhemsvägen 15 C. Öppet kl 10-13. Tidsbokning via telefon 044 - 19 06 70, kl 9.30-12.30.