Start

Östra Läkargruppen

Med anledning av covid-19 (coronavirus). Har du symptom på luftvägsinfektion, exempelvis hosta, halsont, huvudvärk, snuva och/eller feber? Stanna i så fall hemma till dess att symptomen klingat av. Du ska stanna hemma i två dagar efter tillfrisknande. Gå inte till en vårdmottagning utan att kontakta dem först. Kontakta vårdcentralen alternativt 1177.

OBS! Provtagning utförs efter tidsbokning. Tidsbokning sker via telefon 044-20 91 30 eller på 1177.se. Provtagningen ska vara ordinerad av läkare eller på remiss från annan enhet.

VACCINATION COVID-19

Nu har Region Skåne inlett vaccination mot covid-19 för dig som är i ålder 50-59 år. Östra Läkargruppen ingår inte bland de av regionen upphandlade aktörerna. Du letar upp närmaste aktör via 1177. Det är där du bokar och inte genom att logga in på 1177.se. Det är högt tryck på bokningstjänsterna och några aktörer som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne har tekniska problem. Ring inte din vårdcentral eller 1177 om du inte kommer fram i bokningen via webben. Kapaciteten kommer att utökas efterhand.

För dig som är 60 år eller äldre:
För bokning av vaccination mot covid-19 boka din tid via 1177, via vår digitala funktion "Mitt PTJ" eller via telefon hos vår rådgivande sjuksköterska. 

Vaccinet ges vid två tillfällen, med några veckors mellanrum. Tiden för din andra spruta får du bär du får den första sprutan. Tänk på att du inte kan vaccinera dig om du är förkyld eller har feber. Vi ber dig i så fall boka om din tid.