Behandlingsalternativ

Vår specialitet är ortopedi och idrottsmedicin men alla med behov att träffa sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut är hjärtligt välkomna.

Hos oss undersöks du grundligt varefter en diagnos ställs. Därefter påbörjas behandling alt rehabilitering allt utefter ditt specifika behov och mål. Vid behov utförs även hjälpmedelsutprovning. Vi bedriver även verksamhet i grupp ex artrosskola och erbjuder specifika fystester samt fysträning för idrottare och företag.

Remiss behövs inte för att boka en tid hos oss.

Behandlingar hos oss

 • OMI(Orthopedic Medicine International)
 • Idrottsmedicin
 • Träning
 • Stötvågsbehandling (Shock Wave Therapy)
 • Akupunktur
 • Artrosskola
 • MuscleLab
 • Arbetsterapi

OMI(Orthopedic Medicine International)
Ortopedisk medicin är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. Vi konfronteras med skador från muskler, senor, ligament, leder, ledkapslar, bursor samt lesioner från nacke, bröstrygg och ländrygg. Ortopedisk Medicin erbjuder olika behandlingsformer: Infiltrations/ injektionsbehandling, manipulation av leder och columna, traktionsbehandling, mobilisering, stretching av ledkapslar, djupa tvära friktioner samt profylaktiska åtgärder.

Idrottsmedicin
Idrottsmedicin innebär undersökning och behandling av skador som uppstår i samband med idrott eller motion. Skador kan uppstå akut eller på grund av överbelastning. Att ställa korrekt diagnos i tidigt skede är avgörande för att kunna sätta in rätt behandling och därmed optimera förutsättningarna för utläkning.

Träning
Träning för att dels återställa men även förbättra funktion är nästintill alltid en viktig del av rehabiliteringsprocessen efter skada. Vi anpassar din träning efter aktuell status och i vår träningslokal finns all utrustning som krävs för att få dig tillbaka på banan igen.

Stötvågsbehandling (Shock Wave Therapy)
Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som inom det muskuloskeletala systemet används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i ben, muskler, senor och senfästen.
Exempel på diagnoser som behandlas med stötvåg:

 • Tennisarmbåge
 • Plantarfasciit(hälsporre)
 • Hälsenebesvär
 • Axelsmärta
 • Löparknä
 • Hopparknä
 • m.m.

Akupunktur
1984 godkände socialstyrelsen användning av akupunktur med västerländsk inriktning som behandlingsmetod för smärta inom svensk sjukvård. Detta innebär att förklaringsmodellerna för hur metoden fungerar bygger på ett fysiologiskt resonemang. Stimuleringen aktiverar nervtrådar som dels hindrar smärtimpulsernas väg upp till hjärnan samt frisättning av kroppens egna smärt-hämmande endorfiner. Akupunktur ger minskad muskel-spänning och genomblödningen i hud och muskler i det område där nålen sitter ökar.

Artrosskola
Syftet med artrosskolan är att du som är drabbad av smärta och funktionsinskränkning, på grund av artros, skall få den senaste informationen om forskning, förhållningssätt och behandling gällande artros. Du får en individuell bedömning av ditt besvär och funktion, ett individuellt utformat träningsprogram samt 3-4 teoretiska föreläsningar med diskussionsmöjligheter. På detta sätt vill man öka öka din förmåga att kontrollera de besvär som följer med din artros för att bibehålla eller öka din livskvalité.

MuscleLab
MuscleLab är ett testinstrument som man kopplar mot en dator för att mäta kraftutveckling, effekt, hopphöjd mm. Mycket användbart vid ex knärehabilitering men även som rent fystest.

Arbetsterapi
Arbetsterapeuten bedömer och rehabiliterar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter vid t.ex. skada, sjukdom eller stress. Syftet är att öka självständigheten i vardagsaktiviteter som du behöver och/eller vill göra. Åtgärderna kan t.ex. handla om:

 • Handrehabilitering – behandling och träning vid olika handsjukdomar och handskador.
 • Träning i vardagliga aktiviteter.
 • Stöd att skapa struktur och balans i vardagen.
 • Ergonomiska råd.
 • Anpassning av hemmiljö, vid behov bostadsanpassningsintyg.
 • Förskrivning av hjälpmedel.
 • Besök hos arbetsterapeut sker på mottagningen eller vid behov i det egna hemmet.

Stresshantering
Stress kan yttra sig på många olika sätt; har du kanske svårt att sova, ont i kroppen eller glömmer saker?
Utifrån dina mål jobbar vi vid stresshantering bland annat med att:

 • Kartlägga dagliga aktiviteter – i syfte att skapa balans mellan aktivitet och vila
 • Ge stöd i att skapa struktur i vardagen
 • Undersöka hur stressen påverkar dina vanor, rutiner och aktiviteter
 • Hitta strategier för hur du hanterar situationer som stressar dig
 • Ge stöd i att klara av dagliga aktiviteter
 • Ge förslag på vardagsteknik som kan vara till hjälp

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.
Genom träning lär du dig att känna igen din kropp och din hjärnas signaler på bland annat stress och kan bryta den onda cirkeln. Du lär dig slappna av, vilket bidrar till att du också sover bättre. Genom det ger du din kropp och din hjärna en chans att återhämta sig. Vi tränar mindfulness genom meditationer och ibland också enkla hemövningar.
Träningen hjälper dig att komma ifrån ditt automatiska beteende – "att stiga ur autopiloten och göra klokare val".

Runt om i världen forskas det kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter under de senaste trettio åren visar att mindfulness bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet.