Akupunktur

1984 godkände socialstyrelsen användning av akupunktur med västerländsk inriktning som behandlingsmetod för smärta inom svensk sjukvård. Detta innebär att förklaringsmodellerna för hur metoden fungerar bygger på ett fysiologiskt resonemang. Stimuleringen aktiverar nervtrådar som dels hindrar smärtimpulsernas väg upp till hjärnan samt frisättning av kroppens egna smärt-hämmande endorfiner. Akupunktur ger minskad muskel-spänning och genomblödningen i hud och muskler i det område där nålen sitter ökar.