Välkommen till Prima Fysiocenter!

Prima Fysiocenter är en toppmodern rehabanläggning belägen på Innovatumområdet i Trollhättan. Vår specialitet är ortopedi och idrottsmedicin men alla med behov att träffa sjukgymnast/ fysioterapeut och/eller arbetsterapeut är hjärtligt välkomna. Vi ingår i vårdval rehab.

Se våra behandlingsalternativ knapp

2behandlingsalternativ.jpg

 

Vårdval Rehab

vårdval rehab.jpg

Rehabenheter som ingår i Vårdval Rehab ska erbjuda arbetsterapi och fysioterapi. De ska också uppfylla Västra Götalandsregionens krav på bland annat bemanning, kompetens, tillgänglighet, och lokaler. Rehabenheterna ska ta emot personer i alla åldrar som har olika diagnoser och funktionsvariationer som behandlas på primärvårdsnivå, vilket omfattar alla insatser som inte kräver sjukhusets särskilda resurser. Exempel på tillstånd för vilka rehabenheterna kan erbjuda behandlingsinsatser är kronisk sjukdom, psykisk ohälsa, neurologisk sjukdom samt värk i muskler eller leder. Till rehabenheten kan du också vända dig om du har behov av hjälpmedel.

Utfyllnad avstånd

‎ ‎

sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Vi är godkända av de flesta försäkringsbolagen som vårdgivare. Vi har ortopedläkare, arbetsterapeut och sjukgymnast godkända av försäkringsbolagen.
Vi ingår även i vårdgivarnätverket Folksam Råd och Vård för idrottsskador.

Folksam Råd och Vård för idrottskador

utfyllnad

‎ ‎

Tillsammans genom pandemin


Tillsammans genom pandemin

Under ett år har Praktikertjänst filmat, intervjuat och dokumenterat arbetet under pandemin ute på mottagningarna och kontoret. Syftet med filmen är att lyfta medarbetarnas insatser och skildra en annorlunda vardag. Filmen tar avstamp i april 2020 och visar händelseförloppet fram till inledningen av vaccinationsprogrammet våren 2021.

Mer om dokumentären