Arbetsterapi

Arbetsterapeuten bedömer och rehabiliterar din förmåga att utföra dagliga aktiviteter vid t.ex. skada, sjukdom eller stress. Syftet är att öka självständigheten i vardagsaktiviteter som du behöver och/eller vill göra. Åtgärderna kan t.ex. handla om:

  • Handrehabilitering – behandling och träning vid olika handsjukdomar och handskador.
  • Träning i vardagliga aktiviteter.
  • Stöd att skapa struktur och balans i vardagen.
  • Ergonomiska råd.
  • Anpassning av hemmiljö, vid behov bostadsanpassningsintyg.
  • Förskrivning av hjälpmedel.

Besök hos arbetsterapeut sker på mottagningen eller vid behov i det egna hemmet.