Idrottsmedicin

Idrottsmedicin innebär undersökning och behandling av skador som uppstår i samband med idrott eller motion. Skador kan uppstå akut eller på grund av överbelastning. Att ställa korrekt diagnos i tidigt skede är avgörande för att kunna sätta in rätt behandling och därmed optimera förutsättningarna för utläkning.