Mindfulness

Runt om i världen forskas det kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter under de senaste trettio åren visar att mindfulness bland annat ger minskad stress, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga, bättre sömn, ökat fokus och bättre uppmärksamhet.

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.
Genom träning lär du dig att känna igen din kropp och din hjärnas signaler på bland annat stress och kan bryta den onda cirkeln. Du lär dig slappna av, vilket bidrar till att du också sover bättre. Genom det ger du din kropp och din hjärna en chans att återhämta sig. Vi tränar mindfulness genom meditationer och ibland också enkla hemövningar.
Träningen hjälper dig att komma ifrån ditt automatiska beteende – "att stiga ur autopiloten och göra klokare val".