Stresshantering

Stress kan yttra sig på många olika sätt; har du kanske svårt att sova, ont i kroppen eller glömmer saker?

Utifrån dina mål jobbar vi vid stresshantering bland annat med att:

  • Kartlägga dagliga aktiviteter – i syfte att skapa balans mellan aktivitet och vila
  • Ge stöd i att skapa struktur i vardagen
  • Undersöka hur stressen påverkar dina vanor, rutiner och aktiviteter
  • Hitta strategier för hur du hanterar situationer som stressar dig
  • Ge stöd i att klara av dagliga aktiviteter
  • Ge förslag på vardagsteknik som kan vara till hjälp