Ammis Lübcke

Leg. Fysioterapeut

Ammis är utbildad till legitimerad sjukgymnast vid Linköpings universitet. Examen 2000. Hon har sedan dess arbetat inom både öppen- och slutenvård med fokus på äldre.

Ammis har en magister och är specialist i äldres hälsa och är vidareutbildad inom medicinsk yoga och sittande qigong.

Ammis har tillsammans med två andra fysioterapeuter skrivit en bok om palliativ fysioterapi som släpptes våren 2018. Boken heter "Fysioterapi i palliativ vård. Rörelseglädje tills livet tar slut".

Publicerade artiklar:

Lübcke, A., Martin, C., & Hellström, K. (2012). Older Adults' perceptions of exercising in a senior gym. Activities Adaptation & Aging, 36, 131–146.

Lübcke, A., Franzén, E. Sauter, S. (2018) Fysioterapi vid palliativ vård Fysioterapi, 2, 38-44.

Lübcke, A (2019) Fysioterapi i palliativ vård – att fokusera på det friska, även då ett tillfrisknande inte är möjligt. Tidningen Ä.

anna-maria.lubcke@ptj.se