Kiropraktik

Vad är kiropraktik?

Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av smärta och funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktorn fokuserar på att förbättra funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet, samt funktionens roll vad gäller hälsa och aktiviteter.

Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, smärta, spänningar och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av din arbetssituation, fritidaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

Kiropraktorn behandlar dina besvär

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att förbättra funktionen i och samspelet mellan leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn bland annar av olika exakta handgrepp. En behandligsmetod är manipulation (justering), men även mjukdelsbehandling m.m. används. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och din livssituation i stort.
För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, får du råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.