Arbetsterapi

Arbetsterapi syftar till att man ska kunna bli så självständig som möjligt i vardagen utifrån den enskildes egna behov och önskemål.

På Sundbybergskliniken arbetar arbetstearpeuter främst med bedömningar i hemmet med fokus på hjälpmedel, rehabilitering och bostadsanpassningar.