Hemrehabilitering

Hemrehabteamen erbjuder rehabilitering efter sjukhusvistelse eller till personer med sjukdomstillstånd i hemmet.

Bedömningarna görs alltid av ett team bestående av sjukgymnast och arbetsterapeut och vid behov dietist. Målet med rehabiliteringen är att du som patient ska få en snabb och effektiv vård i hemmet och att kunna återfå en god funktion i dina vardagsaktiviteter.

Genom hemrehabiliteringen kan du bland annat få hjälp med att ansöka om bostadsanpassning, göra fallriskbedömning, hjälpmedelsförskrivning och nutritionsbehandling.