Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en behandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens vilket kan lindra smärta

Stötvågsbehandling används exempelvis vid:

Plantarfascit ("Hälsporre")
Kalkaxel
Tennisarmbåge (Lateral epikondylit)
Hopparknä
Hälseneinflammation (Akillestendinos)
Trokanterit

När bör man inte använda stötvågsbehandling?

Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
Vid cancer
Vid graviditet
Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran.
Vid akut inflammation i behandlingsområdet
Barn under 18 år med enstaka undantag beroende på besvär

Ett nybesök ska alltid bokas inför stötvågsbehandling för att avgöra lämpligheten av terapiformen.