Grupper

Observera att man måste vara patient på kliniken för att kunna bokas in i en grupp. Du behöver alltså först träffa en vårdgivare indivuduellt för en bedömning.

Artrosskola

Artrosskolan vänder sig till dig med artros i höfter, knän eller händer. Skolan ger dig en fördjupad kunskap om vad artros är, träning och egenvård. I artrosskolan får du även möjlighet att träffa andra med samma besvär.

Artrosskolan innefattar föreläsningar med sjukgymnast och dietist. Du får information om artros, hjälpmedel och kost samt tips och hjälp med rehabiliteringsträning. Du kommer också att träffa sjukgymnast för att utforma ett individuellt anpassat träningsprogram. Detta träningsprogram erbjuds du sedan att träna i grupp 1-2 gånger per vecka med tillgång till sjukgymnast under 6 veckor.

Balansskola

Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Forskning visar dock att det går att förebygga fall och fallskador. Balansskolan är ett evidensbaserat, multiprofessionellt koncept för fallprevention. Ni träffas i grupp och får information samt träning.

Medicinsk yoga


Vänder sig till dig som har långvarig smärta i rygg eller nacke, har stressrelaterad huvudvärk eller upplever mycket stress i din vardag. Under tio tillfällen med sjukgymnast utövas enkla men kraftfulla yogapass som ökar din styrka, rörlighet och cirkulation samt lär dig andningstekniker som minskar stress och ger avspänning.

Viktgrupp


Gruppen träffas en gång i veckan med ett nytt tema varje gång som berör kost och hälsa. Hemuppgifter följer för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt deltagande. Vid varje tillfälle ingår både föreläsning och diskussion kring det valda temat. Efter 6 tillfällen finns det möjlighet att fortsätta individuellt i den omfattning som det finns behov.

Smärtkurs

Mer information kommer inom kort

Stresskola

I stresskolan strävar vi efter att ge dig en ökad förståelse för vad stress är, hur det påverkar dig och hur du kan lära känna kroppens egna signaler. Tillsammans kommer vi att arbeta med att prioritera i vardagen och prova på olika typer av lättare fysisk aktivitet samt tekniker som syftar till att ge avspänning och minska stressen. Varje tillfälle kommer att bestå av en teoretisk del och en praktisk del. Skolan består av totalt åtta stycken gruppträffar ihop med sjukgymnast. Vid ett tillfälle deltar även dietist.