Anna Nilsson

Anna har studerat vid Göteborgs Universitet och tog sin examen 2012. Magisterexamen inom fysioterapi 2017. Arbetat inom primärvård sedan examen. Har vidareutbildning inom bland annat: Axelina, OMI, Yrsel, TIPPA

Leg. Sjukgymnast