Edyta Joanna Meyze

Joanna Meyze

Joanna är utbildad till legitimerad arbetsterapeut vid Karolinska Institutet i Huddinge, Stockholm. Examen 2007. Hon har från samma institut en magisterutbildning 2007-2009 i klinisk medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa.

Joanna har arbetat på Capio Geriatriken med inriktning på ortopediska patienter 2007, samt Jakobsbergs Geriatriken 2007-2015 med inriktning på ortopediska, neurologiska, och allmän medicinska patienter.

Joanna mówi po polsku

joanna.meyze@ptj.se