Akut tandvård

Många skjuter på tandläkarbesök vilket ofta leder att besvären ökar och problemen blir mer omfattande. Vi rekommenderar därför regelbundna undersökningar. Men om behovet skulle uppstå finns vi här för att ta hand om och lindra dina akuta besvär.

Akut tandvärk
Det kan finnas flera orsaker till tandvärk, men oftast beror det på att nerven inne i tanden har blivit inflammerad. Denna inflammation är för det mesta orsakad av obehandlad karies, men kan också vara ett resultat av stora/gamla fyllningar i en tand eller sprickor i tanden orsakade av gamla fyllningar eller alltför hård bitkraft.

Från pulpan kan inflammationen sprida sig till käkbenet och orsaka symptom som smärta, svullnad och/eller varbildning.

Tandvärk kan också bero på tex parodontit, en inflammation/infektion i tandköttet och tandens fäste i benet.

Ilningar
Ilningar kan ha flera orsaker, b.l.a. blottade tandhalsar (t.ex. pga tandborstskador), obehandlad karies, tandpressning/gnissling eller tandsprickor. För att motverka ilningar rekommenderas regelbundna tandläkarbesök och Fluor-sköljning.

Visdomstand
Besvär med visdomständer kan ha olika ursprung. Ofta uppstår inflammation rundt tandköttet när tanden är på väg upp. Det bildas då en liten tandköttsficka där det lätt fastnar bakterier och eventuellt också matrester. Det kan resultera i kraftiga infektioner/inflammationer där hela kinden svullnar upp och det kan bli svårt att gapa. Detta behandlas akut oftast genom att spola rent och lägga in en salva. I vissa fall kan det bli nödvändigt med antibiotika om infektionen ser ut att sprida sig mot halsen. Om upprepade infektioner uppstår fattar man ofta beslut om att ta ut visdomstanden, men det är det alltid patienten som bestämmer.

Lossnad fyllning eller lossnad krona
En lossnad krona behöver kanske inte alltid återcementeras akut om placeringen inte är estetiskt störande eller det inte isar i tanden. Om man borstar och håller rent runt tanden klarar tanden oftast det en vecka eller två. Vänta dock inte för länge då tanden kan flytta sig i munnen om de krafter som normalt påverkar tanden ändras. Nerven i tanden kan också bli inflammerad om tanden förlorar kronan eller fyllningen som annars håller tätt in till nerven (se "akut tandvärk").

Lossnad bro
En lossnad eller lös bro som inte kan tas bort ur munnen bör åtgärdas akut. Annars kan saliv och bakterier angripa de stödtänder bron sitter på, vilket resulterar i att karies snabbt bildas.

Om något av detta uppstår är du välkommen att ringa oss så ordnar vi en tid till dig direkt!