Bettfysiologi

Vid symptom på käkledsbesvär och besvär från tuggmuskler upplever patienten obehag i samband med grundläggande funktioner som att äta, tugga och tala. Detta påverkar socialt umgänge och livskvalitet negativt. Hos en del finns en samsjuklighet med andra smärtor i kroppen eller nedsatt allmän hälsa, vilket gör det viktigt att varje person utreds ur både ett odontologiskt och ett psykosocialt perspektiv.

Behandlingen är i huvudsak inriktad på att minska smärta och obehag, ge personen stöd att hantera smärta, förändra belastningsförhållanden för käkleden och käkmuskulaturen, förbättra funktionen och rörelseförmågan, skydda tänder, samt minska risken för att sjukdomen och besvären kommer tillbaka.

Generellt sett har personens medverkan ofta stor betydelse för en lyckad behandling.

Vi erbjuder patienterna behandling enligt ovan och i förekommande fall även en bettskena för att lindra och förebygga besvär från tuggaparaten.