Fyllningsterapi

 Karies. Om det blir hål (karies) i en tand måste man borra bort infekterad tandsubstans och fylla det hålet med en plastfylling.

Fraktur av tand/ förlust av fyllningsmaterial. Även om man frakturerar en liten bit av en tand går det att reparera och bygga upp tanden med en fyllning.  

Vi jobbar nästan uteslutande med vita komposit-fyllningar.