Fyllningsterapi

Karies: Om det blir hål (karies) i en tand måste man borra bort infekterad tandsubstans och fylla det hålet med en plastfylling.

Fraktur av tand/ förlust av fyllningsmaterial: Även om man frakturerar en liten bit av en tand går det att reparera och bygga upp tanden med en fyllning.  

Vi jobbar nästan uteslutande med vita komposit-fyllningar.