Protetik

1. Kronterapi: I de tillfällen där mycket tandsubstans gått förlorad eller vanliga fyllningar inte håller väljer man att sätta en krona på tanden.

Kronor görs nuförtiden mestadels i porslin och uppfyller höga estetiska krav. I de fall man önskar förändra på sitt leende är detta möjligt genom att sätta porslinsfasader och/eller kronterapi på en del av tänderna, se mer om detta under "estetisk tandvård"

2. Broterapi: När en tand gått förlorad och man önskar ersätta den kan man välja att sätta en bro eller ett implantat. En bro ãr som en fast tandprotes som sitter fästat till granntänderna i ett stycke.

Se mer på: https://www.praktikertjanst.se/Patienter/Tandvard/fakta-om-tander-och-munhalsa/Behandling/#t3245

3. Delprotes: Om man saknar flera tänder och vill ersätta dem kan en avtagbar protes vara ett billigare alternativ.

4. Helprotes: Vid fullständig tandlöshet är ofta inplantatunderstödd bro det bästa alternativet. Men en avtagbar helprotes är ett billigare alternativ.

5. Implantat: Om en eller flera tänder gått förlorade kan man installera en titanskruv i käkbenet och bygga en tand på den. Detta är en mycket förutsägbar och hållbar lösning.
Studier visar 95% lyckandefrekvens på implantat i entandsluckor.

Se mer på: https://www.praktikertjanst.se/Patienter/Tandvard/fakta-om-tander-och-munhalsa/Behandling/#t3243