Rotfyllningar

Om nerven i en tand dör eller blir inflammerad måste tanden rotfyllas. Detta utförs med modern teknik, och går ut på att, under aseptiska förhållanden, rensa ut bakterier och organiskt material inne i tanden för att sedan fylla igen roten med ett tätt material.

Djupa hål, tidigare djupa fyllningar eller trauma/slag mot tanden är exempel på skador som kan göra att rotfyllning blir nödvändigt.

Rotfyllning är en tidskrävande behandling som kräver stor noggrannhet, utrustning och material.