Välkommen!

Välkommen!

Vi arbetar i team där hela teamet är engagerat i patientens tandvård. Vi lägger mycket vikt på förebyggande tandvård där våra tandhygienister och profylaxtandsköterskor spelar en viktig roll.

Mer om oss

Entre utomhus