Barn och ungdom

Vi erbjuder avgiftsfri barn- och ungdomstandvård. I Sverige har barn och ungdomar rätt till fri tandvård till och med det år de fyller 23 år.