Rotbehandling

Om pulpan i tanden skadas kan tanden behöva rotfyllas.

Det finns olika orsaker till att pulpan inuti tanden dör. Karies, läckande fyllningar och tandgnissling är några av dem.

När det uppstår inflammation eller infektion i pulpan skadas denna och det kan orsaka ilningar, molande eller intensiv värk. Tanden kan räddas genom rotbehandling, så kallad rotfyllning, då pulpan tas bort och ersätts med rotfyllningsmaterial. Givetvis är en vital pulpa är att eftersträva men ibland måste man rotbehandla tanden.