Tandreglering

Tandreglering kan ibland förbättra tändernas funktion och utseende.

Vi har samarbete med lokala avdelningar inom tandreglering. En specialist kommer till oss en gång per termin då vi kan visa de patienter som behöver eller har funderingar angående tandreglering. Tandreglering är avgiftsfri inom barn- och ungdomstandvård förutsatt att behovet uppfyller de kriterier som Landstinget i Värmland har tagit fram.