Tandlossning

Tandköttsinflammation orsakas av bakterier och kan övergå i tandlossning eller parodontit vilket innebär att tänderna förlorar sitt benfäste och blir lösa.

Behandling mot tandlossning

Ju tidigare man diagnostiserar och behandlar parodontiten desto större är chansen till läkning och att man kan behålla sina egna tänder. Att behandla parodontit är ett teamarbete mellan tandläkare, tandhygienist och inte minst patienten.

Behandlingen går till så att när vi har diagnostiserat tandlossning får patienten genomgå behandling hos tandhygienist med information och instruktion om hur tänderna ska skötas.

Tandhygienisten tar bort tandsten för att skapa förutsättningar för att upprätthålla en god munhygien. Beroende på hur väl patienten kan hålla rent och sjukdomens storlek lägger vi en vårdplan där vi kommer överens med patienten om hur ofta stödbehandling hos hygienisten behövs.Vår målsättning är att få patienten frisk och på det sättet blir det glesare mellan besöken.