Undersökning

På en undersökning hos oss kontrollerar vi din munhälsa och diskuterar en individuell vårdplan framåt.

Alltid en bra investering

Undersökningen sker tillsammans med tandläkare och tandhygienist, alternativt tandläkare och profylaxtandsköterska vid barn och ungdomstandvård. I samband med undersökning bestämmer vi tillsammans med patienten om en individuell vårdplan. Vi arbetar med förebyggande tandvård och för att skapa en bra munhälsa krävs professionell vård i samarbete med patienten om hur han/hon ska sköta om sina tänder. Förutom konventionell tandvård såsom till exempel lagning, rotbehandling, protetik och behandling mot tandlossning erbjuder vi också implantatbehandling och estetisk tandvård som tandblekning.

Tandvårdsrädsla är inte ovanligt

Många patienter upplever starkt obehag av att gå till tandläkare och tandvårdsrädsla är inte ovanligt. Vår ambition är att tillsammans med patienten planera en behandlingsstrategi och hur mycket vård vi ska utföra varje gång. Vi eftersträvar att göra tandläkarbesöket så smärtfritt som möjligt.