Välkommen till oss!

Vår vårdcentral ligger i centrala Skövde mitt emot resecentrum. Vår läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, lab samt reception finns på Stationsgatan 10, plan 2 och vår diabetesmottagning, astma/KOL-mottagning, barnhälsovård samt team psykisk hälsa finns på Stationsgatan 12, plan 3. 

Nya patientavgifter from 1 april
Avgiften för läkarbesök höjs samt patientavgift införs för digitala vårdbesök, chatt och telefon
Läs om patientavgifterna på 1177

Bild

AdobeStock_2387 ratio.jpeg

1177

 

1177_rgb_ny2022.png

1177

Via 1177's E-tjänster kan du läsa delar av de journalanteckningar som skrivits om din vård från och med den 1 juni 2023. 

1177

NPÖ

NPÖ

Vi är anslutna till NPÖ, nationell patientöversikt.
Detta gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Läs mer om sammanhållen journalföring på 1177

Miljöcertifierade

iso_14001 redigerad.png

 

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.