Vårdcentralen Centrum Skövde

Provtagning för Covid-19, PCR-diagnostik (ej antikroppstest)


OBS! TA ANSVAR. LÄS ALL INFO INNAN BOKNING!


Endast Webbokning


Test och intyg inför resa utfärdas ej. För detta hänvisar vi till andra aktörer via Folkhälsomyndigheten


Personer som haft symtom minst 24 timmar (se nedan) av mild karaktär som kan bero på Covid-19 kan boka tid för provtagning via länken. 
Symtomen avser feber, torrhosta, trötthet, andningsbesvär, muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. 


Provtagning kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symtom, annars finns det risk att provsvaret är missvisande (falskt negativt).


Vi erbjuder tid för provtagning måndag-torsdag mellan 10:00-11:00
Provtagningen sker i den blå baracken som står utanför entrén på Stationsgatan 10. Följ skyltning och markeringar.


Vi utför inga medicinska bedömningar i samband med provtagning. Är du i behov av vård så kontakta vårdcentralen. 


För personalgrupper som ingår i rutin för självprovtagning för att möjliggöra återgång i arbete (personal i kommunal hälso- och sjukvård, personal inom folktandvården, personal i samhällsviktiga yrken som ex. polis, räddningstjänst) är provtagning EJ aktuell.


OBS! TA ANSVAR. LÄS ALL INFO INNAN BOKNING!


 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


 


Drop-in till lab - ändrade rutiner pga Covid-19


Nu uppmanas alla som är 70 år eller äldre och/eller riskgrupp att ringa oss för tidsbokning till laboratoriet eller kontakta oss via 1177.
Ni skall EJ komma på drop-in.
Vi har avsatt tid för just er för att kunna minimera risken för er att smittas.


Har du en remiss för provtagning så uppmanas du också kontakta din remitterande läkare för att höra om provtagningen verkligen är nödvändig just nu eller om den kan anstå


För övriga gäller begränsade drop-in tider till lab: förmiddagar mellan 08:15-09:30 samt 10:00-11:30.För akuta ärenden kontakta 112. För rådgivning ring 1177, sjukvårdsrådgivningen

Covid-19 Provtagning
 

Öppettider

Helgfria vardagar
08:00-17:00

ÖPPETTIDER LAB
Drop in laboratorium
måndag - fredag
08:15-09:30
10:00-11:30

NPÖ

Vi är anslutna till NPÖ, nationell patientöversikt.
Detta gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Läs mer om sammanhållen journalföring på 1177