Patientavgifter

Prislista nedan avser dig som är listad hos oss. Frikort gäller.

  • Läkarbesök 200 kr
  • Hembesök (läkare) 300 kr
  • Sjukvårdande behandling 50 kr
    (distriktssköterska, sjuksköterska, psykoterapeut, undersköterska, fotterapeut samt även så kallad mellanliggande provtagning)
  • Digitala vårdbesök, chatt och telefon. Patientavgiften är 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat. Patientavgift tas ut när kontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård.
  • Barn och ungdom upp till 20 år 0 kr
  • Patienter över 85 år 0 kr
  • Övrigt (hälsokontroller, vacciantion, diverse intyg) Särskilda priser

Högkostnadsskydd i öppen vård 1400 kr
Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod.

OBS! För högkostnadsskyddet gäller att du som patient själv bevakar när högkostnadsgränsen uppnåtts. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte.

Mer informaton om patientavgifter finner du här