Dietist

Vi har ett samarbete med dietist Carina Mikander som finns på plats på vårdcentralen vissa dagar. 

Dit kan du få remiss av läkare på vårdcentralen.

Dietisten arbetar med att ge individuell kostbehandling, kostrådgivning i grupp vid kostrelaterade sjukdomar, bedöma patientens energi- och näringsbehov, informera och utbilda vårdpersonal.

Exempel på tillstånd där kosten är en viktig del av behandlingen:

  • Diabetes
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Övervikt/fetma
  • KOL
  • Mag-tarmsjukdomar
  • Allergi/livsmedelsöverkänslighet
  • Undervikt- ofrivillig viktnedgång