Dietist

Vi samarbetar med dietister och du kan få remiss dit av läkare eller sköterska på vårdcentralen.

Dietisten arbetar med att ge individuell kostbehandling, kostrådgivning i grupp vid kostrelaterade sjukdomar, bedöma patientens energi- och näringsbehov, informera och utbilda vårdpersonal.

Exempel på tillstånd där kosten är en viktig del av behandlingen:

  • Diabetes
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Övervikt/fetma
  • KOL
  • Mag-tarmsjukdomar
  • Allergi/livsmedelsöverkänslighet
  • Undervikt- ofrivillig viktnedgång

 

Dietist kan kontaktas direkt på 0700-852828