Barnhälsovård

På barnhälsovårdcentralen arbetar barnsjuksköterskorna Maria, Mona och Jenna. 

Vi erbjuder barnhälsovård för barn från födsel fram till skolstart med regelbundna hälsokontroller, stöd och råd i allt som rör ditt föräldraskap, barnets hälsa och utveckling samt vaccinationer enligt Svenska barnhälsovårdsprogrammet. Vi kan även ge råd om vart du kan vända dig om ditt barn blir sjukt eller skadar sig.

Telefontid alla vardagar mellan 09:00-09:30 0500-381690. Övrig tid kan du nå oss via 1177  alternativt Mitt PTJ så kontaktar vi er.

 Familjecentralen Kärnan - En mötesplats för barn och föräldrar i Skövde.

 

Infekterade/sjuka barn ska inte komma till BVC på grund av smittorisken.

Basprogram

0-14 dagar Hembesök av BVC-sköterska.
1:a månaden Sjuksköterskebesök cirka en gång per vecka.
2:a månaden Sjuksköterskebesök cirka var 14:e dag.
2 mån Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska och läkare.
3 mån Vaccination.
5 mån Vaccination.
6 mån Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska och läkare.
8 mån Kostinformation, samtal om olycksfallsrisker.
10 mån Utvecklingsbedömning.
12 mån Vaccination och undersökning av sjuksköterska och läkare.
18 mån Utvecklingsbedömning och undersökning av sjuksköterska. Vaccination.
2½-3 år Språkbedömning, hälsosamtal.
4 år Utvecklingsbedömning. Hälsosamtal.
5 år Synundersökning och vaccination. Skolförberedande samtal.