Barnhälsovård

På barnhälsovårdcentralen arbetar barnsjuksköterskorna Maria, Sofie och Jenna. 

Vi erbjuder barnhälsovård för barn från födsel fram till skolstart med regelbundna hälsokontroller, stöd och råd i allt som rör ditt föräldraskap, barnets hälsa och utveckling samt vaccinationer enligt Svenska barnhälsovårdsprogrammet. Vi kan även ge råd om vart du kan vända dig om ditt barn blir sjukt eller skadar sig.

Telefontid alla vardagar mellan 09:00-09:30 0500-381690. Övrig tid kan du nå oss via 1177  alternativt Mitt PTJ så kontaktar vi er.

 Familjecentralen Kärnan - En mötesplats för barn och föräldrar i Skövde.

 

Infekterade/sjuka barn ska inte komma till BVC på grund av smittorisken.

Basprogram

0-14 dagar Hembesök av BVH-sjuksköterska. Inskrivning och information om barnhälsovården.
1:a månaden: Viktkontroller cirka en gång i veckan.
4 veckor: Teambesök med BHV-sjuksköterska samt läkare.
6 veckor: Vaccination, hälsoundersökning och föräldrastöd.
8 veckor: Hälsoundersökning, samtal om föräldrars hälsa och föräldrastöd.
3 mån: Vaccination.
4 mån: Viktbedömning och samtal om mat.
5 mån: Vaccination.
6 mån: Utvecklingsbedömning och undersökning av BHV-sjuksköterska och läkare.
8 mån: Hembesök. Samtalet fokuserar på säkerhet i hemmet och i övriga miljöer.
10 mån: Utvecklingsbedömning.
12 mån: Teambesök med BHV-sjuksköterska och läkare. Vid detta besök får barnet även vaccin.
18 mån: Utvecklingsbedömning och undersökning av BHV-sjuksköterska. Vid detta besök får barnet även vaccin.
2½ år: Språkbedömning, hälsosamtal.
3 år: Teambesök med läkare och BVH-sjuksköterska.
4 år: Utvecklingsbedömning. Hälsosamtal.
5 år: Synundersökning och vaccination. Skolförberedande samtal.