Läkare

Vi som är specialister i allmänmedicin här heter Linda Larsson, Carin Hedbrant, Robert Tengman, Per Lustig & Laura Stahie

På mottagningen arbetar ST-läkarna Lars Söderström, Janna Eriksson, Lovisa Bengtsson, Alexander Germer, Adriana Fiorilo, Daniel Lööf samt AT-läkare. 

Vi hjälper dig med akuta och kroniska sjukdomar. Vi undersöker, utreder och behandlar samt remitterar till andra specialister vid behov.

Vi arbetar i team tillsammans med våra distriktssköterskor inom barnhälsovård, astma/KOL och diabetes samt även med våra KBT-terapeuter. Vidare bistår vi hemsjukvården och Ekedals äldreboende samt korttid med läkarinsatser.

Vi erbjuder våra patienter en fast läkarkontakt.
Ditt födelsedatum bestämmer vem som är din kontakt.

Dag 1-6 Laura Stahie

Dag 7-8 Adriana Fiorilo

Dag 9-15 Robert Tengman, Janna Eriksson, Alexander Germer

Dag 16-23 Carin Hedbrant, Lars Söderström. Adriana Fiorilo

Dag 24-31 Per Lustig, Lovisa Bengtsson, Daniel Lööf

Vid akuta besvär kommer du att bli erbjuden tid till den läkare som är tillgänglig. 
Vid planerade besök försöker vi i första hand boka tid till din fasta läkarkontakt.
Om du redan idag har en fast läkarkontakt kommer denna att bibehållas, i möjligaste mån.

Vi har även AT-läkare i tjänst