Läkare

Vi som är specialister i allmänmedicin här heter Linda Larsson, Ingrid Wikstrand, Carin Hedbrant, Robert Tengman & Magnus Lundberg.

På mottagningen arbetar också ST-läkarna Per Lustig och Marwah Al-Bayati samt AT-läkare.

Vi hjälper dig med akuta och kroniska sjukdomar. Vi undersöker, utreder och behandlar samt remitterar till andra specialister vid behov.

Vi arbetar i team tillsammans med våra distriktsköterskor inom barnhälsosvård, astma/KOL och diabetes, samt även med vår KBT-terapeut. Vidare bistår vi hemsjukvården och Ekedals äldreboende med läkarinsatser.