Läkare

Vi som är specialister i allmänmedicin här heter Linda Larsson, Carin Hedbrant & Robert Tengman.

På mottagningen arbetar ST-läkarna Per Lustig, Marwah Al-Bayati, Lars Söderström, Janna Eriksson, Sofia Jensen samt AT-läkare.

Vi hjälper dig med akuta och kroniska sjukdomar. Vi undersöker, utreder och behandlar samt remitterar till andra specialister vid behov.

Vi arbetar i team tillsammans med våra distriktsköterskor inom barnhälsovård, astma/KOL och diabetes samt även med vårs KBT-terapeuter. Vidare bistår vi hemsjukvården och Ekedals äldreboende med läkarinsatser.

 

Vi erbjuder våra patienter en fast läkarkontakt.
Ditt födelsedatum bestämmer vem som är din kontakt.

Dag 1-7 Linda Larsson

Dag 8-14 ST-Läkare Lars Söderström, Marwah Al-Bayati, Janna Eriksson eller Sofia Jensen

Dag 15-18 Carin Hedbrant

Dag 19-25 Robert Tengman

Dag 26-31 Per Lustig

Vid akuta besvär kommer du att bli erbjuden tid till den läkare som är tillgänglig.
Vid planerade besök försöker vi i första hand boka tid till din fasta läkarkontakt.
Om du har en annan läkare som fast läkarkontakt idag så kommer denna kontakt att fortsätta i möjligaste mån.

Vi har även AT-läkare i tjänst.