Vaccination

Vi erbjuder vaccin mot TBE, hepatit, stelkramp, pneumokocker samt de vaccin som ingår för barn i Barnhälsovårdsprogrammet och ges via BHV. 

Under säsong ges även vaccination för säsongsinfluensa. För mer information och rådgivning kring vaccination, kontakta våra distriktssköterskor på 0500-381850.