Psykisk hälsa

KBT - Kognitiv och beteendeinriktad terapi

Genom vägledande samtal eller korttidsterapi kartlägger terapeut och patient tillsammans hur tankar, känslor och beteende är kopplade till varandra.

I terapeutiska samtal handlar det om att ifrågasätta sina nuvarande, ofta negativa tankar och livsregler. Målet är att man ska komma fram till mer funktionella tankar och handlingar. Dessa ska i sin tur leda till att man får ökat välbefinnande och fungerar på ett bättre sätt i vardagen.

Här följer några exempel på olika former av psykisk ohälsa där det kan vara aktuellt med KBT-insats från vår terapeut och psykolog

  • Panikångest
  • Generell ångest
  • Nedstämdhet/depression
  • Specifika fobier
  • Social fobi
  • Stress- och utmattningssyndrom
  • Sömnproblem
  • Posttraumatiskt stressyndrom
  • Livskris

Mottagniningen erbjuder också I-KBT (Kognitiv beteendeterapi online) till de patienter som bedöms lämpliga. 

På mottagningen för psykisk hälsa arbetar terapeuterna Lena & Sara