Nyheter

Vårdcentralen stängd 19-20 oktober

19-20 oktober har vårdcentralen stängt för utbildning- och planeringsdagar
Under denna dag hänvisas ärenden, som ej kan vänta till nästkommande vardag, till Allemanshälsans vårdcentral
Telefon: 0500-78 99 90
www.allemanshalsan.nu