Frågor och svar

  • Hur bokar jag tid till läkare eller sjuksköterska? 

För att kunna planera och prioritera vår verksamhet så försöker vi sköta all tidsbokning via våra sjuksköterskors telefonrådgivning. Detta gäller planerade såväl som akuta tider.

  • Får jag alltid träffa samma läkare? 

Vi försöker alltid ordna så att man får träffa samma läkare så långt det går. Vi har god kontinuitet i vår läkarbemanning. Kommer man på en akut tid så får man träffa någon av de läkare som tar hand om akuta patienter den dagen. 

  • Hur förnyar jag mina recept? 

Det finns två olika sätt, antingen via sjuksköterskorna på telefon 0500-381850 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.  Räkna med att din doktor behöver cirka en vecka för att hinna förnya ditt recept.

  • Jag är på tillfälligt besök, kan jag boka tid hos er? 

Ja, men främst om det gäller akuta besvär. För besvär som kräver längre utredning rekommenderar vi kontakt med din ordinarie vårdgivare. 

  • Kan ni se min journal från sjukhuset eller andra vårdcentraler?

Nej, tyvärr har vi ingen gemensam journal utan vi måste beställa papperskopior på den journal vi behöver från andra vårdgivare. 

  • Hur får jag ut min journal? 

Du gör en formell begäran om att få ut din journal hos oss. Innan den lämnas ut måste utlämningen godkännas av läkare. 

  • Hur gör jag för att få min tidigare journal skickad till er? 

Med ditt samtycke, antingen muntligt eller skriftligt, kan vi skicka begäran om journalkopior från annan vårdgivare. 

  • Vad behöver man betala för även om man har frikort / är under 20 år?

Intyg, vaccinationer och kostnad för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet. 

  • Behöver man remiss till sjukgymnast/arbetsterapeut? 

Nej, du kan ta kontakt direkt med sjukgymnast eller arbetsterapeut.