Del av vårdcentralen

Vårdcentralen NorraHamn - din vårdcentral i Luleå

Info angående pågående Covid-19-pandemin ("Coronaviruset")! -uppdaterad 2021-01-14


Nya råd från Folkhälsomyndigheten för personer 70 år och äldre!(länk)


Uppdatering om läget med tanke på Covid-19 och Vårdcentralens arbete för att minska all form av smittspridning både mellan patienter och för att minska all form av smittspridning till oss i personalen.


Vid önskan om provtagning för att ta reda på om du har antikroppar mot Covid19 klickahär!  OBS! För tillfället utför vi ej dessa antikroppstester, de är pausade tillsvidare.


Vid symptom och önskemål om provtagning kommer du direkt till Skomakargatan 34 (gamla Mosaic), drop in mellan 08.30 och 11.00. Läs mer på fliken "Covid19-provtagning"


 Vi vill samtidigt passa på att mana till lugn i den snabbt föränderliga situation som nu är. Alla åtgärder som görs är förebyggande för att vi ska klara de kommande månaderna på ett bättre sätt. Det bästa man kan göra själv är att sköta om sig själv så bra man kan gällande normala levnadsvanor, och att undvika exakt alla smittokällor. Lyssna på Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Region Norrbottens information och följ dessa förhållningsregler.   • Vi kommer framöver att helt separera patientflöden för infekterade patienter. Har du symtom på luftvägsinfektion ska du INTE komma in i trapphuset alls, utan kontakta oss per telefon eller via Praktikertjänst24.
    Du kommer att, efter bedömning via videobesök eller i undantagsfall via telefonkontakt, få instruktioner om hur och var du blir bedömd, om du har behov av ett fysiskt besök. Du ska som patient INTE komma till vår normala adress om du har ett besök på grund av infektion, och har du ett besök av andra anledningar men har en pågående infektion ska du avboka ditt besök.

  • Kommer du till oss för ett bokat besök på grund av akut infektion, via separat ingång, vill vi gärna att du försöker skyddar oss och alla andra från smitta. Det kan du göra genom att gärna bära eget munskydd eller en mer tät halsduk eller dylikt runt munnen, för att undvika större spridning av droppsmitta från utandningen. Du kan också försöka undvika kontakt med väggar dörrar handtag och liknande i allmänna lokaler, och att om möjligt undvika nysning hostning rakt ut i luften. Vi ber om din förståelse för de här extraordinära åtgärderna, liksom vi har förståelse för att man självklart har behov att hosta vid en förkylning. Vi som tar emot dig på vårdcentralen har skyddsutrustning för att omöjliggöra smittspridning till oss, men vi ber dig ändå respektera ovanstående. Som förälder får du gärna förbereda ditt barn på att "sjuksköterskan eller läkaren kommer ha en rolig ansiktsmask", så hjälps vi åt att avdramatisera situationen för oroliga barn.

  • Redan bokade besök försöker vi genomföra via videobesök. Vi kontaktar dig i förväg om besöket bedöms kunna ske per video. Vissa besök bedömer vi likväl bör göras på mottagningen, och vi ber dig då att i möjligaste mån iaktta förstärkt hygienmedvetenhet även om du själv inte har några symtom alls. Tvätta händer före och efter ditt besök, sprita händerna i väntrummet.

  • BVC-verksamheten fortsätter i nuläget som vanligt med reducerad verksamhet.  Hembesök till nyfödda kommer ej ske om det finns personer i hushållet som har luftvägsinfektion, men vi försöker lösa besöket på annat sätt i de fallen så att du som förälder ska känna dig trygg. Observera att endast EN (1) förälder och inga syskon får medfölja på besöket.

  • Vårt rehabgym stängs helt. Sjukgymnastverksamheten fortsätter i nuläget som vanligt, men med en tydlig riskbedömning av om besöket alls bör ske, utifrån om du tillhör riskgrupp. Detta kan komma att revideras.

  • Hälsosamtal kommer , åtminstone delvis, att återupptas under hösten..

  • Cellprovskontrollerna återupptas.

  • Mödrahälsovården fortsätter som vanligt tills vidare. Observera att endast den gravida kommer till besöket, partner och eventuella syskon får stanna hemma.


Vi har kontinuerlig utvärdering och uppdatering av läget och direktiv, varför ovan text kommer att revideras kontinuerligt och fortlöpande. Följ oss gärna på https://www.facebook.com/Norrahamn/ där information publiceras omedelbart vid förändringar.


Syftet med allt ovanstående och all övrig eventuell förändring av verksamheten är att vi ska fortsätta kunna ta hand om våra patienter och framför allt de mest sjuka och/eller äldre. Har du frågor eller funderingar om din hälsa, hör gärna av dig via Mitt PTJ eller via telefon på 0920-407150!


/Verksamhetsansvarig Vc NorraHamn

Digital kontakt via Mitt PTJ