Arbetsterapi/Rehabkoordinator

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig som behöver få bättre struktur i vardagen, med hjälpmedel och under utredning av demens/minnessvikt.

Vår Arbetsterapeut är och vår Rehabkoordinator-ReKo. Rehabkoordinatorn har 3 uppgifter:

  • Stöd till patienten
  • Intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning
  • Samverkan med externa aktörer, till exempel Försäkringskassan och arbetsgivareKontakt

Digital kontakt

MittPTJ

Telefon
0920-407150

Våra arbetsterapeuter

Bild: Sofia Andersson

VAKANT

Arbetsterapeut och Rehabkoordinator