Arbetsterapi/Rehabkoordinator

Vår arbetsterapeut utgår alltid från individen; vad som är dina förutsättningar och vad du vill uppnå? Hit kan du vända dig om behöver få hjälp med att få en bättre struktur i vardagen, med besvär från händerna eller hjälpmedel, samt för utredning av minnessvikt/demens.

Vår arbetsterapeut är också vår rehabkoordinator (ReKo), och i rollen som rehabkoordinator stöttar vår arbetsterapeut dig som är långtidssjukskriven, eller riskerar att bli, och har behov av samordning av insatser både internt på vårdcentralen men även med externa aktörer som försäkringskassan och arbetsgivare.

Kontakt

Digital kontakt

MittPTJ

Telefon
0920-407150

Profilbilder Arbetsterapi/Rehabkoordinator

Bild: Nytt block

Maria Falck Nordström