Mottagningssköterska

Mottagningssköterskan är oftast den som du först kommer i kontakt med, då du vänder dig till vår vårdcentral. De gör bedömningar via telefon eller på plats, bokar in läkarbesök, hjälper med mediciner, gör omläggningar mm. Ibland kan man först få träffa en sköterska, innan du kommer in till doktorn, så att denna kan förbereda inför besöket, ta prover mm.

Magnus Olivesten. Enhetschef.

Julia Funck.

Pia Bergström

Lisbeth Isaksson

Katarina Karlsson

Sofia Hietala

            

 Sofia Jäderström (föräldraledig)

Annelie Taavola

Malin Uusihannu

Sara Berglund