Sekreterare

Sekreteraren är spindeln i nätet på vårdcentralen. Förutom att skriva in diktat i journalerna, sköter hon datatekniska frågor, planeringslistor och kontakter med omvärlden.

Jessica Sundqvist

Helena Granberg

Helena Granberg