Medicinska sekreterare

Den medicinska sekreteraren är spindeln i nätet på vårdcentralen. Förutom att skriva in diktat i journalerna, sköter medicinska sekreteraren datatekniska frågor, planeringslistor och kontakter med omvärlden.

Våra medicinska sekreterare

Bild: Helena Granberg

Helena Granberg

Bild: Petra Mäkitalo

Petra Mäkitalo