Läkare

Fyra av oss verksamhetsansvariga är läkare och samtliga är specialister i allmänmedicin. Vi är helt övertygade att fast anställda, specialistutbildade läkare skall utgöra majoriteten av läkarbemanningen för att kunna bedriva en bra primärvård nu och i framtiden. Dessutom anser vi att det är viktigt att hjälpa till att få fram fler specialister i allmänmedicin. Just nu har vi fyra läkare under specialisttjänstgöring (ST).

Vårt mål är att du som patient i så stor utsträckning som möjligt skall kunna vända dig till "din" doktor. Ibland är detta givetvis inte möjligt, exempelvis på grund av frånvaro, eller ens nödvändigt om orsaken till ditt besök är av lindrigare art. Har du som patient önskemål eller funderingar kring detta, ta gärna upp det med någon av oss läkare eller med sköterskorna.

Vi har plats för fler patienter, hör av dig till oss om du vill veta mer!

Våra läkare

Bild: Andreas Karlsson

Andreas Karlsson

Specialist i allmänmedicin. Medicinsk ledningsansvarig.

Bild: Urban Mikko

Urban Mikko

Specialist i allmänmedicin. Verksamhetschef.

Bild: Patrik Warg

Patrik Warg

Specialist i allmänmedicin. Utbildad handledare för läkare under utbildning.

Bild: Joel Öjemar

Joel Öjemar

Specialist i allmänmedicin.

Bild: Lars Johansson

Lars Johansson

Specialist i allmänmedicin.

Bild: Irina Ihnatovich

Irina Ihnatovich

Specialist i allmänmedicin. Ansvarig för BVC/MVC samt Sundsgårdens äldreboenden.

Bild: Tina Hellgren

Tina Hellgren

ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Irina Ihnatovich.

Bild: Linn Larsson

Linn Larsson

ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Lars Johansson.

Bild: Ida-Maria Isaksson

Ida-Maria Isaksson

Specialist i allmänmedicin.

Bild: Andrea Nordvall-Buitrago

Andrea Nordvall-Buitrago

Specialist i allmänmedicin

Bild: Sofia Widetun

Sofia Widetun

ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Urban Mikko.

Bild: Evelina Lilja

Evelina Lilja

ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Irina Ihnatovich.

Bild: Anni Jutila

Anni Jutila

ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Ida-Maria Isaksson