Läkare

Tre av oss verksamhetsansvariga är läkare och samtliga är specialister i allmänmedicin. Vi är helt övertygade att fast anställda, specialistutbildade läkare skall utgöra majoriteten av läkarbemanningen för att kunna bedriva en bra primärvård nu och i framtiden. Dessutom anser vi att det är viktigt att hjälpa till att få fram fler specialister i allmänmedicin. Just nu har vi sex läkare under specialisttjänstgöring(ST). 

Vårt mål är att du som patient i så stor utsträckning som möjligt skall kunna vända dig till "din" doktor. Ibland är detta givetvis inte möjligt, tex pga frånvaro, eller ens nödvändigt, om orsaken till ditt besök är av lindrigare art. Har du som patient önskemål eller funderingar kring detta, ta gärna upp det med någon av oss läkare eller med sköterskorna.

  Irina Ihnatovich. Specialist i allmänmedicin. Ansvarig för BVC/MVC samt Sundsgårdens äldreboenden
  Andreas Karlsson. Specialist i allmänmedicn. Medicinsk ledningsansvarig. Huvudansvar för SÄBO.
  Urban Mikko. Specialist i allmänmedicin. Verksamhetschef
  Patrik Warg. Specialist i allmänmedicin. Utbildad handledare för läkare under utbildning.
  Joel Öjemar. Specialist i allmänmedicin. 
Lars Johansson. Specialist i allmänmedicin
Per Enberg. Specialist i allmänmedicin. Ansvarig för Solbackens äldreboende
  Ida-Maria Isaksson. ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Andreas Karlsson.
  Andrea Nordvall-Buitrago. ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Urban Mikko.
  Sofia Widetun. ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Urban Mikko. 
 

Evelina Lilja. ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Irina Ihnatovich. 

 

 

Linn Larsson. ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Urban Mikko.

   

Tina Hellgren. ST-läkare i allmänmedicin. Handledare är Irina Ihnatovich.