Barnavårdcentral/BVC

Vi finns nära er Vi som arbetar på barnavårdscentralen/BVC är specialistsjuksköterskor med stor erfarenhet och kunskap om barn och deras utveckling. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via Mitt PTJ, digital tjänst, eller via telefon

Via vår telefon väljer du alt "4". Det går att ringa in mellan kl 7.30-8.30, måndag-torsdag, lämna ett meddelande så ringer vi upp oftast under dagen. Inga akuta eller brådskande ärenden. Då får du välja rådgivningen eller ringa 1177.

BVC

På BVC följer vi ditt barns utveckling och tillväxt, erbjuder stöd i att vara förälder och hjälper er med frågor om ditt barns hälsa från barnets födelse och fram till skolstart. Små och stora frågor.

Vi erbjuder besök och vaccination enligt barnhälsovårdens basprogram, samt stöd och rådgivning utifrån era behov i allt som rör utveckling och föräldraskap. Med syfte att förebygga och upptäcka sjukdomar. Vi har ett nära samarbete med specialistsjukvården.   Det är kostnadsfritt och frivilligt att besöka BVC. Bokade besök som inte avbokas, kommer räkning skickas för uteblivet besök.

Första kontakten med oss får du när ni kommit hem från BB. Du ringer eller kontaktar via Mitt PTJ för att boka besök.

Om ditt barn är sjukt eller skadat sig ska du i första hand ringa Vårdcentralens rådgivning, alt kontakta via Mitt PTJ. Vid akut sjukdom eller skada 1177 alt 112.

Till oss kommer man frisk! Vi har många små nyfödda som besöker oss och som vi vill utsätta för så få infektionsrisker som möjligt.

Information för första tiden:

Klicka här för information/länkar!

 

Fråga oss gärna, stora som små frågor…….

Våra BVC-sjuksköterskor

Bild: Linda Nilsson

Linda Nilsson

BVC-sjuksköterska

Bild: Laura Vartiainen

Laura Vartiainen

BVC-sjuksköterska

Bild: Eva-Karin Sundling

Eva-Karin Sundling

BVC-sjuksköterska