Kurator

Kuratorns verksamhet:

Vårdcentralen erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en korttidsterapi. Vi behandlar bl a lättare/måttlig depression, ångest, livskris samt stressutlöst ohälsa som inte beror på din arbetssituation.  När du tar kontakt gör vi en bedömning om det är hos oss du ska få din behandling. Om du är under 18 år är det Barn- och ungdomshälsan som hjälper dig och då behöver du en remiss från vårdcentralen.

Vid arbetsrelaterad ohälsa är det din arbetsgivare som ska erbjuda dig stöd t ex via företagshälsovård eller privat aktör.

Tidsbokning: Då vi behöver prioritera vem som ska kunna få samtalsterapi, behöver det föra sådan hjälp hos oss, göras en läkarbedömning. Har din läkare inte bedömt om du har behov och tydlig nytta av samtalsterapi hos oss, är det en tid till läkare du behöver boka först. Du når oss enklast digitalt via MittPTJ.

Vad innebär behandling med KBT? 

Innan vi påbörjar terapin inleder vi med ett eller flera bedömningssamtal för att ta ställning om KBT är det rätta för dig.

Kognitiv beteendeterapi ger möjlighet att arbeta med tankar, känslor och beteenden för att hitta mer funktionella förhållningssätt. Behandlingen innebär ett aktivt arbete med konkreta problemställningar mot tydliga mål, vilket förutsätter motivation och tid. Hemuppgifter mellan sessionerna ingår i behandlingen.

Här har vi gjort en lista på andra som också arbetar med psykisk ohälsa:

Våld i nära relation

Att bli utsatt för våld i nära relationer - 1177

FREDA-mottagningen mot våld - Luleå kommun (lulea.se)– Luleå Kommuns verksamhet för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Även för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

EQ-mottagningen - Luleå kommun (lulea.se) – för dig som utövat/utövar någon form av våld i nära relationer eller har svårt att hantera känslor som till exempel ilska.

Kvinnojour och tjejjour i Luleå - Kvinnojouren Iris.

Våld mot kvinnor - nationell stödtelefon | Kvinnofridslinjen

Utsatt för brott:

Brottsofferjouren Startsida - Luleå (boj.se)

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon vid psykisk ohälsa och beroende - 1177

Ung upp till 26 år:

Luleå ungdomsmottagning - Region Norrbotten

Råd och stöd för dig över 65 år:

Luleå kommun erbjuder information, råd och stöd till dig som är 65 år och äldre. Syftet är att du ska få hjälp till en mer aktiv och meningsfull vardag. Även stöd till dig som upplever ensamhet och vill träffa andra. 

Äldresupporten - Luleå kommun (lulea.se)

Anhöriga:

Alla som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, funktionshindrad, har ett missbruk eller psykisk ohälsa har rätt till stöd via Luleå kommun.

Anhöriga - Luleå kommun (lulea.se)

Samtal vid sorg:

Om du behöver samtal vid sorg erbjuder kyrkan olika typer av samtal.

Svenska kyrkan i Luleå

Samtal vid relationsproblem:

Om du behöver samtal vid relationsproblem kan du kontakta Luleå kommuns familjerådgivning. Man kan även gå i enskilda samtal om problematiken handlar om relationer i någon form.

Familjerådgivning - Luleå kommun (lulea.se)

Samtal kring beroende och missbruk:

Om du behöver samtal kring missbruk och beroende av alkohol och/eller droger kan du kontakta Luleå Kommuns mottagning Råd och stöd (RoS)

Råd och stöd (RoS) - Luleå kommun (lulea.se)

Klara och Klas - Stöd vid alkoholberoende

Våra samtalskontakter

Bild: Annica Eriksson

Annica Eriksson

Socionom Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Bild: Emma Andersson

Emma Andersson

Psykolog