Pneumokocker ("lunginflammation")

Önskar du vaccin mot Pneumokocker ("lunginflammation") och uppfyller kriterierna, hör du av dig till oss via Mitt PTJ eller på telefon.

Kriterier för vaccination mot Pneumokocker:

  • Du tillhör riskgrupp
  • Du har inte fått vaccin mot Pneumokocker tidigare
  • Det har gått minst en vecka efter vaccin mot Covid-19

Kontakt

Telefon
0920-407150

Digitalt
Mitt PTJ