Aktuellt

Nya patientavgifter f.o.m. 2022-04-01

En ny avgiftsmodell med enhetstaxa införs. Förändringen innebär att du som är mellan 18 – 84 år betalar patientavgift 250 kronor för alla avgiftsbelagda vårdkontakter oavsett vilken yrkeskategori du har tid hos inom primärvården.

Barn och unga 0 – 17 år och personer över 85 år är fortsatt avgiftsbefriade inom öppen vård.

Återbetalning enligt 30-minutersregeln tas bort

Patient som har fått vänta längre än 30 minuter på ett planerat besök har inte längre rätt att få patientavgiften återbetald.

Vaccination covid

Alla vuxna som fick sin andra dos Covid-19 vaccin för minst 3 månader sedan erbjuds dos 3 oavsett ålder.

Videobesök

Det går nu bra att boka ett videobesök till läkare, sjuksköterska och psykolog genom att ringa vår mottagningstelefon 08-123 446 60. Besöket kostar 250 kronor till läkare och 250 kronor till sköterska och psykolog om du inte har frikort och är 18-85 år. En faktura skickas hem till dig om du inte har frikort.

Ögonbottenfotografering:

Ögonbottenfotografering kommer fortsättningsvis att ske på Sollentuna specialistklinik, ögonmottagningen, och kallelsen skickas därifrån. 

Journal på nätet:

Sedan december 2017 är det möjligt för våra patienter att logga in på 1177.se och läsa sina journaler. Mer information om detta finns på Vårdguiden. 

Om du har åsikter eller klagomål om vår mottagning eller den vård du har fått hos oss kan du också lämna dina åsikter på 1177.se