Aktuellt

Hur går bokning av covid19-vaccin till?

 

Du som har riskfaktor i åldern 18-35 år kan boka tid för vaccination. Nu är även alla friska som är födda 1986 och tidigare välkomna att boka tid för vaccination. Tiderna finns utlagda på 1177.se så du som är 35 år och äldre samt yngre än 35 och har någon av dessa riskfaktorer kan boka tiden online. Det går också bra att ringa till oss för tidsbokning. Under sommaren har vi dock begränsade med tider och lättast är att boka tiden via appen "Alltid Öppet".
Här nedan har vi listat vissa sjukdomar eller tillstånd som, förutom stigande ålder, kan öka risken för komplikationer vid Covid-19 infektion:

Organtransplantation
Blodcancersjukdomar
Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
Aktuell cancerbehandling
Kronisk lungsjukdom
Stroke/demens
Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
Leversjukdom
Nedsatt njurfunktion
Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
Downs syndrom

 

Astma ger bara en liten riskökning om den är svårbehandlad och instabil.

 

Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har fått ett brev hem med en hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ta med vid besöket. Annars får du en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

 

Vaccinet ges med en spruta i överarmen. Det är bra om du har kläder som gör det lätt att komma åt. Både patient och vårdgivare bär munskydd under vaccinationen. Du får gärna bära munskydd redan när du kommer, annars får du ett av oss.
Efter att du fått vaccinet får du stanna kvar i 15 minuter för observation.
Du kan endast boka tid för dos 1, tid för dos 2 får du i samband med vaccinationen. Varje enskild person måste boka en egen tid.

 

Personer födda 1956 eller tidigare får boka tid enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Fr o m 26/4 hänvisar vi till appen "Alltid öppet".

 

Tar du Waran måste du ha ett INR-värde som inte är äldre än 2 veckor och som ligger under 3.0.

 

Alla invånare i Region Stockholm ska få möjlighet att testa sig för covid-19

Nu ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

För att kunna erbjuda provtagning till många har Region Stockholm skapat en digital lösning.

Om du kan ber vi dig att först svara på frågor om ditt hälsotillstånd i Regions Stockholms app Alltid öppet. När du svarat på frågorna i appen får du en kod.

Sedan loggar du in på 1177.se. Här använder du din kod för att boka och beställa din provtagning. Beroende på vilket prov du ska ta kommer det erbjudas olika alternativ.

Efter 2-7 dagar är ditt provsvar klart. Då får du ett meddelande från 1177. Du kan logga in och läsa ditt provsvar på 1177.se.

Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid för videomöte eller besök hos din vårdgivare.

Även om ditt provsvar är negativt är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om Alltid öppet

Appen Alltid öppet kan laddas ner kostnadsfritt från Appstore och GooglePlay. Du loggar in i appen med mobilt BankID. Läs mer om appen Alltid öppet (länk) https://www.slso.sll.se/alltid-oppet

Mer information om provtagning Läs mer om hur provtagningen går till på 1177.se (länk) https://www.1177.se/stockholm

Videobesök

Det går nu bra att boka ett videobesök till läkare, sjuksköterska och psykolog genom att ringa vår mottagningstelefon 08-123 446 60. Besöket kostar 200 kronor till läkare och 100 kronor till sköterska och psykolog om du inte har frikort och är 18-85 år. En faktura skickas hem till dig om du inte har frikort.

Ögonbottenfotografering:

Ögonbottenfotografering kommer fortsättningsvis att ske på Sollentuna specialistklinik, ögonmottagningen, och kallelsen skickas därifrån. 

Journal på nätet:

Sedan december 2017 är det möjligt för våra patienter att logga in på 1177.se och läsa sina journaler. Mer information om detta finns på Vårdguiden. 

Om du har åsikter eller klagomål om vår mottagning eller den vård du har fått hos oss kan du också lämna dina åsikter på 1177.se